Facebook

Dò kênh truyền hình trên đầu thu ZTV như thế nào?

Để dò kênh truyền hình vệ tinh, sử dụng điều khiển, bấm Menu, chọn TV, chọn biểu tượng Dò kênh

 

Chọn Thiết lập chảo thu

 

Chọn vệ tinh Vinasat, nhấn nút màu đỏ trên điều khiển để vào phần thiết lập vệ tinh

Cửa sổ mới chứa thông tin về các bộ phát đáp vệ tinh (transponder). Nếu bạn có thông số của 1 bộ phát đáp mới, bạn có thể thêm vào bằng cách nhấn nút màu xanh da trời, chọn Thêm và nhập vào các thông số Tần số, Phân cực, Tốc độ. Sau đó, nhấn Đồng ý để thêm bộ phát đáp mới.

Sử dụng phím lên/xuốngEnter trên điều khiển để đánh dấu các Bộ phát đáp mà bạn muốn dò kênh. Sau đó nhấn nút màu vàng trên điều khiển để thực hiện thao tác dò kênh. Phần Kiểu dò kênh, chọn Mặc định. Phần Mã hóa, chọn Tất cả nếu bạn muốn dò cả các kênh khóa mã và không khóa mã hoặc chọn Không khóa mã để dò chỉ các kênh miễn phí. Nhấn Đồng ý để bắt đầu quá trình dò kênh. Khi dò xong, nhấn Enter trên điều khiển để xem thoát khỏi chức năng dò kênh.

 

Lưu ý: Nếu không có tín hiệu vệ tinh, bạn nên kiểm tra lại chảo thu, kiểm tra lại một số thông số cài đặt mặc định: Kiểu LNB: 9750/10600. Nguồn LNB: 13/18V. 22K: Tự động

Sau khi dò kênh xong, bạn có thể lưu lại danh sách kênh vào thẻ nhớ MicroSD hoặc USB để có thể cập nhật lại nếu bị xóa kênh mà không cần dò kênh. Thao tác như sau:

Để lưu lại danh sách kênh, bạn cần cắm thẻ nhớ hoặc USB vào máy. Từ mục Dò kênh, bạn chọn Cập nhật danh sách kênh, chọn Lưu lại ra thẻ nhớ USB hoặc MicroSD. Đợi thông báo quá trình lưu thành công, thoát ra ngoài, rút USB hoặc thẻ nhớ, cất để lưu trữ. 

Để cập nhật danh sách kênh từ file đã lưu, cắm thẻ nhớ hoặc USB (đã lưu danh sách kênh) vào thân máy. Từ mục Dò kênh, bạn chọn Cập nhật danh sách kênh, chọn Tải từ thẻ nhớ USB hoặc microSD. Đợi thông báo quá trình tải thành công, thoát ra ngoài, rút USB hoặc thẻ nhớ. Khi đó, thiết bị ZTV sẽ được cập nhật danh sách kênh mà không cần dò kênh.